Simulain ng “Manzai”(Pagpapatawa sa Entablado)

Ang Manzai ay ginaganap sa bagong taon sa harap ng isang tahanan bilang pag-bibigay asam ng kaligtasan at kinabukasan patungo sa naninirahan na pamilya. Ang naturang palitan ng biro ay kaugalian na nakagisnan sa bansang Hapon. Sinabi na ang Owari-Manzai ay nag-umpisa sa bayan ng Chita nuong panahon ng Kamakura (11-92-1333)

movie


Tayuo at Saizo (Gumaganap sa Manzai)

Ang Manzai ay ginagampanan ng dalawang katao bilang isang grupo. Ang Tayu ay may hawak na pamaypay na nagsasambit ng masayang linya habang ang kanyang pareha na Saizo ay sasabay na magtatambol sa bawat palabas nila. May panahon na ang gumaganap ng Saizo ay nadadagdagan ng dalawa hanggang apat na miyembro. Ang nabanggit na kagawian ay ang naging umpisa ng “Manzai” ngayon na ginagampan ng dalawang katao.

movie


Limang “Manzai”

Ang “Owari-manzai” sa katunayan ay may limang klase. Nuong panahon Kamakura ang unang nakapag-isip na simulan ang “Manzai” ay isang pari ng Buddhist na may bansag na “bokeyomanzai”. Ang mga sumunod na kinagawian ay sinalihan ng tagak at pagong bilang simbolo ng mahabang buhay, poon ng pitong kaligayahan bilang simbolo ng kariwasaan at kalusugan ay nabuo.

movie

 

start movie


”Sankyoku Manzai”

Sa mga huling taon ng panahong Edo, ang “Sankyoku Manzai” ay nag-umpisang itanghal. Sa bawat palabas may isinasabay na pantugtog ngmusika tulad ng tambol at gitarang shamisen. Ang naturang paraan ng pagpapatawa ay nagustuhan sa buong bansa ng Hapon.

movie


Ang ”Manzai” ngayon

Sa kasalukuyan ay bihira na lamang ang gumaganap ng “Manzai”. May isang samahan na patuloy na binubuhay ang naturang kinagawian na paraan ng pagpapataw. Mapapanood ang “Manzai” sa iba’t ibang probinsya upang mapanatili ang paraan na ito ng pagpapatawa.

movie